Architektonická kancelář
Profil firmy Vizualizace Dřevostavby KLH Kontakty
Ing. arch. Tomáš Kudělka

Profil firmy

Architektonická kancelář ing. arch. Tomáš Kudělka - poskytovatel komplexních služeb v oblasti architektonických návrhů a zpracování autorizované projektové dokumentace staveb.

Máme více jak desetileté zkušenosti z projektů novostaveb i rekonstrukcí nebo stavebních úprav rodinných domů, bytů, firemních objektů i staveb občanského vybavení. Zpracováváme také projekty stavebních úprav nejen panelových bytů, půdních vestaveb, nástaveb bytových domů, rekonverzí průmyslových objektů i rekonstrukcí památkových objektů včetně projektů interiérů soukromých i veřejných.

stavba - příklad vizualizace

V rámci přípravy zakázky, zmapování představ stavebníků a formulování zadání nabízíme bezplatnou vstupní konzultaci, na kterou navazuje zpracování architektonické studie ve více variantách, následně rozpracované do dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro výběrové řízení na dodavatele stavby až po dokumentaci pro provedení stavby.

Jako doplňkové služby nabízíme také odborné konzultace v oboru, výkon autorského a stavebního dozoru navrhovaných staveb končící při kolaudaci, zpracování položkového rozpočtu staveb a jako samozřejmost také vyřízení stavebního povolení.

Projektovou dokumentaci zpracováváme pomocí specializovaného softwaru pro stavební inženýry a architekty ArchiCAD firmy Grafisoft, umožňující vytvoření virtuálního 3D modelu stavby v reálném měřítku, který je možno prezentovat v podobě vizualizací perspektiv odrážejících barevné řešení stavby včetně odpovídající skladby a textury materiálů i vržených stínů, podle definované zeměpisné polohy například i v daný den a hodinu. Virtuální 3D model stavby je možno na přání stavebníka využít i pro vytvoření krátké animace projektu, či průletu budovou nebo mohou být takto získaná data využita majitelem i pro facility management, tzn. inteligentní správu budov.

interiéry - příklad vizualizace

Co se týká materiálového řešení realizovaných staveb, odrážejících přání a požadavky stavebníků, máme zkušenosti z klasickými zděnými stavbami navrženými v cihelném systému Porotherm nebo v systému Ytong s použitím pórobetonových tvárnic, kombinovaných také s využitím železobetonových i dřevěných tesařských konstrukcí.

Stále populárnějším řešením bydlení nejen pro mladé rodiny jsou dřevostavby, stavby z obnovitelného ekologického materiálu s příznivým vnitřním mikroklimatem a krátkou dobou realizace. V této oblasti naše firma nabízí novou generaci dřevostaveb s využitím technologie dřevěných lepených panelů KLH. Každému, kdo chce dodat svému domovu jedinečný vzhled, jak v interiéru, tak exteriéru umožní stavění s panely KLH kreativní řešení. Jak pro architekta, tak i pro stavebníka se otvírají nové výtvarné i technické možnosti použití panelů od jednoduché konstrukce až po architektonické mistrovské dílo při zachování zdravého klimatu bydlení a nízkých provozních nákladů díky nadstandardním tepelně izolačním vlastnostem a možnosti kombinovat KLH panely se sklem, kovem, ocelí i jinými stavebními materiály.